Preventieve nabestaandenzorg

Preventieve nabestaandenzorg

Waar kunt u nog meer aan denken bij preventieve nabestaandenzorg ?

Aanvullend op het persoonlijk overzicht kunt u voor uzelf en de nabestaanden nog meer preventief inregelen.

Dit kan door een testament te laten opstellen waarbij u zelf kan regelen wie er van u erft of onterft en wie de nalatenschap voor u afwikkelt, anders is de wettelijke verdeling van kracht. En u kan een levenstestament laten opstellen die geldt als u in leven bent, maar u door bijvoorbeeld een ziekte of ongeluk niet meer in staat bent om zelf te handelen.

Hieronder een uitleg over het testament en een levenstestament.

Testament

Een testament is een notariële akte met uw uiterste wilsbeschikking. Hierin staat beschreven wat u wil dat er met al uw eigendommen, spaartegoeden en schulden gebeurt als u overlijdt. Iedereen van 16 jaar of ouder mag een testament op laten maken. Het testament wordt vervolgens geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register.

Als u geen testament opstelt dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Dit betekent dat u niet zelf kunt kiezen wie na uw overlijden van u erft

Met het opstellen van een testament heeft u die keuze wel. U maakt op die manier de verdeling helemaal naar uw wens en helemaal op maat.

Ook kunt u in het testament iemand aanwijzen die uw nalatenschap afwikkelt, dat is de executeur. Heeft u eenmaal een testament laten maken, maar verandert er iets belangrijks in uw situatie? U kan op ieder moment uw testament aanpassen.

Een testament moet altijd door een notaris worden opgesteld. Een notaris kan u hierover op maat adviseren. 

Levenstestament

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. Een testament werkt pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. 

Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren. 

Het voordeel van een levenstestament is dat er op het moment dat u niet meer in staat bent zaken te regelen, er niet eerst een procedure gevoerd hoeft te worden i.v.m. curatele, bewind of mentorschap, waarover de kantonrechter moet beslissen. Dit bespaart de proceduretijd. Bovendien weet u dat er gehandeld gaat worden op een manier die u beschreven (gewenst) heeft. 

Een levenstestament moet altijd door een notaris worden opgesteld. Een notaris kan u hierover op maat adviseren. 

Gabriël Zorg & Rouw

KVK nr: 77119169

 
 
 
 
 

info@gabrielzorgenrouw.nl

Privacy Verklaring