Privacy verklaring

Gabriël Zorg & Rouw, gevestigd aan Nijenheim 5139, 3704 BB te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gabriël Zorg & Rouw

Nijenheim 5139, 3704 BB te Zeist

ing. G.J.G. van Reede is de Functionaris Gegevensbescherming van Gabriël Zorg & Rouw, hij is te bereiken via info@gabrielzorgenrouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gabriël Zorg & Rouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Hoe worden jouw persoonsgegevens beheert

De gegevens die Gabriël Zorg & Rouw ontvangt en verwerkt worden beheert door middel van:

Mailchimp

Onze nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Wanneer je ervoor kiest om je aan te melden voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Typeform

De gegevens die in het intake formulier worden ingevuld, worden opgeslagen bij Typeform en Google Sheets.

Gurucan

In de online omgeving gabrielzorgenrouw.gurucan.com kunt u een account aanmaken. Bij het aanmaken van een account worden u naam, email adres en wachtwoord opgeslagen bij Gurucan.

Stripe

Indien u een product aankoopt in de online omgeving van gabrielzorgenrouw.gurucan.com of in de online winkel Woocommerce, dan wordt u doorgelinkt naar het betaalplatform Stripe. Binnen Stripe worden de betalingen verwerkt en opgeslagen inclusief uw naam en email adres.

Antagonist

De e-mail van Gabriël Zorg & Rouw wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact met ons opneemt via mail of ons contactformulier, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

Woocommerce

In de online winkel Woocommerce wordt uw voornaam en email adres bewaard om de bestelling te bevestigen per e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gabrielzorgenrouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gabriël Zorg & Rouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

In kaart brengen websitebezoek

Gabriël Zorg & Rouw gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gabriël Zorg & Rouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:                                                                                                                               
(Categorie) persoonsgegevens Mailchimp (naam en email adres) > Bewaartermijn: oneindig. Persoon kan naam en email adres zelf laten verwijderen via de uitschrijf link, die bij inschrijving is gestuurd per mail of men kan de uitschrijflink vinden in andere mailings die gestuurd zijn. Indien men niet meer in het bezit is van de inschrijfmail of andere mailings, dan kan men een verzoek doen voor uitschrijving per email aan info@gabrielzorgenrouw.nl > Reden: het bewaartermijn wordt gehanteerd, zodat personen of de hoogte blijven over gabrielzorgenrouw en zelf kunnen bepalen om zich uit te laten schrijven.                                                                       
(Categorie) persoonsgegevens Gurucan (naam, email adres en wachtwoord) > Bewaartermijn: oneindig. Persoon kan naam, email adres en wachtwoord zelf laten verwijderen via de uitschrijf link, die bij het aanmaken van het acccount is gestuurd per mail. Indien men niet meer in het bezit is van de inschrijfmail, dan kan men een verzoek doen voor het verwijderen van het account per email aan info@gabrielzorgenrouw.nl > Reden: het bewaartermijn wordt gehanteerd, zodat u zelf kan bepalen wanneer het account verwijderd word.
       
(Categorie) persoonsgegevens Typeform en Googlesheets. Bewaartermijn: oneindig. Men kan een verzoek doen voor verwijderen van gegevens uit Typeform en/of Googlesheets per email aan info@gabrielzorgenrouw.nl 

(Categorie) persoonsgegevens Stripe en Woocommerce  (naam en email adres) + (Categorie) bestelling/betaling > Bewaartermijn: oneindig. Reden: het bewaartermijn wordt gehanteerd als bewijs bestelling/ betaling aan belastingdienst.                                        

Delen van persoonsgegevens met derden

Gabriël Zorg & Rouw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gabriël Zorg & Rouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gabriël Zorg & Rouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gabrielzorgenrouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gabriël Zorg & Rouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gabriël Zorg & Rouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail info@gabrielzorgenrouw.nl

Gabriël Zorg @ Rouw

KVK nr: 12345678

info@gabrielzorgenrouw.nl

Privacy Verklaring